Everything DiSC aitab Sinul enda ja teiste käitumist paremini mõista.
Õpetab sind inimesi paremini lugema ning ennast kohandama, viies sind seeläbi eesmärkidele lähemale.
Olgu sinu eesmärgiks töökeskkonna parandamine, isiklik areng, parem teenindus, edukam müük või tulemuslik konfliktide lahendamine. ​​​​​​
​​​​​​​

Koolitused baseeruvad Wiley Everything DiSC mudelil, 
mis on ülemaailmselt tunnustatud isiksusetüüpide käitumise töövahend.
DiSC mudeli abil aitan sul oma tugevusi ja nõrkusi mõista ning arendada.

DiSC mudelit on läbi aastakümnete teaduslikult uuritud ja arendatud. 
Mudel on usaldusväärne ja tõenditel põhinev.

Vaata siit, kuidas DiSC mudel aastakümnetega arenenud on.
Mis on DiSC?

Dr. William Martson lõi DISC isiksusetüüpide teooria, mis on erinevate DISC hindamistüsteemide alustalaks tänini.

Martson (1893-1947) oli psühholoog, kes oli ühtlasi ka polügaamses suhtes oma seadusliku abikaasa Elizabeth Martson’i ja elukaaslase Olive Byrne’ga.
Lisaks oma värvikale pereelule oli Martsonil roll veel mitmes projektis. Näiteks oli ta üks teadlastest, kes püüdsid luua esimest valedetektori testi, mis küll tänaseks on hinnatud ebausaldusväärseks, mitte teaduspõhiseks ja subjektiivseks. Suur kuulsus saatis Martson’t aga DC Comics’le Wonder Woman’i loomisel 1940. alguses.

Martson populariseeris DISC teooria oma 1928. aastal ilmunud raamatus “The Emotions on Normal People”. Teda huvitasid eelkõige inimeste emotsioonid ning kuidas antud emotsioonid mõjutasid “normaalsete” inimeste käitumist.
Martson kasutab sõna “normaalne” mitte kui vastandit “ebanormaalsele” vaid kui sünonüümi “tüüpilise” kirjeldamiseks. Ehk siis Martson kasutab sõna “normaalne” viidates tõsiasjale, et ta ei kaasanud uurimisse ebatüüpilise psühholoogilise käitumismustriga inimesi, nagu psühhopaadid või skisofreenikud.
Martson väitis, et inimesi saab jagada nelja kategooriasse.
Dominance (D) 
Inducement (I) 
Submission (S) 
Compliance (C)

Hindamisvahendi väljatöötamine ei olnud Martsoni idee. Selle algatas 1956. aastal Walter Clarke. Luues Martsoni teooriale hindamismudeli, millega vaadelda inimeste paiknemist antud kategooriates.

Käitumisalaste teadusuuringute arenedes kohandati ka DISC mudelit. 
Muutes veidike kategooriate sõnastust.

Wiley Everything DiSC ®

John Wiley & Sons, Inc. (enamasti tuntud kui Wiley) on enam kui 200 aastase ajalooga ülemaailmne akadeemilise kirjanduse eestvedaja. Wily perekonda kuulub hulk erinevaid teaduslikke vahendeid igal tasemel õppijale. Üks tuntuimaid neist on Everything DiSC ® hindamismudelite seeria.
Ühtlasi olu Wiley ka esimene ettevõte, kes 1970.aastal DiSC hindamismudeliga 
(Personal Profile System ®) turule tuli.

Everything DiSC hindamine kasutab DISC teooria raamistikku, et mõista kuidas sinu isiksus ja käitumine mõjutavad erinevaid aspekte sinu tööalases elus.

Everything DiSC kohaselt on kõik inimesed segu neljast stiilist, 
kuid enamusel on tugev kalduvus ühe või kahe stiili suunas. 
Testi tulemuste põhjal määratakse isikule tema prioriteet (kalduvus ühest neljas jaotuses).

Dominantne (D) 
Otsekohene
Kondlameelne
Jõuline
Tulemustele orienteeritud

Sotsiaalne (i) 
Sotsiaalne
Entusiastlik
Optimistlik
Elavaloomuline

Stabiilne (S) 
Rahulik
Vastutulelik
Kannatlik
Tagasihoidlik

Analüütiline (C) 
Analüütiline
Reserveeritud
Täpne
Privaatne
Süsteemne

Näib liialt lihtsakoeline jagada inimesed nelja suurde kategooriasse, 
seega läheb Everything DiSC veel kaugemale.

Esiteks on oluline mõista, kus Everything DiSC ringil sinu punkt asub. 
See määrab sinu DiSC stiili. 
Ring jaguneb 16 eraldiseisvaks stiiliks. 
Näiteks võib su punkt asuda i alal D ala lähedal, mis tähendab, et sul on iD stiil.

Teiseks, on oluline vaadata kus sinu punkt sinu ringis asetseb, kas ringi ääres või pigem keskel. 
Mida äärele lähemal on punkt seda tugevamad on stiili karakteristikad.

Kõigest lähemalt juba koolitusel!

Everything DiSC ® tootevalikus on hulk erinevaid hindamisvahendeid nagu:
Everything DiSC Workplace
Everything DiSC Catalyst
Everything DiSC Management
Everything DiSC Sales
Everything DiSC Leadership
Everything DiSC Productive Conflict
Everything DiSC Emotional Intelligence
Back to Top